1. एपीक्लचर(Apiculture) ?
  — मधुमक्खी पालन का अध्ययन।
 2. सेरीकल्चर(Sericulture) ?
  — रेशम कीट पालन का अध्ययन।
 3. पीसीकल्चर (Pisciculture) ?
  — मत्स्य पालन का अध्ययन।
 4. माइकोलॉजी(Mycology) ?
  — कवकों का अध्ययन।
 5. फाइकोलॉजी(Phycology) ?
  — शैवालों का अध्ययन।
 6. एन्थोलॉजी(Anthology) ?
  — पुष्पों का अध्ययन।
 7. पोमोलॉजी(Pomology) ?
  — फलो का अध्ययन।
 8. ऑर्निथोलॉजी (Ornithology) ?
  — पक्षियों का अध्ययन।

9.इक्थ्योलॉजी (Ichthyology) ?
— मछलियों का अध्ययन।

 1. एण्टोमोलॉजि (Entomology) ?
  — कीटों का अध्ययन।
 2. डेन्ड्रोलॉजी (Dendrology) ?
  — वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन।
 3. ऑफियोलॉजी(Ophiology) ?
  — सर्पों का अध्ययन।
 4. सॉरोलोजी(saurology) ?
  — छिपकलियों का अध्ययन।

14.सिल्विकल्चर(Silviculture) ?
— काष्ठी पेड़ो का अध्ययन।

Advertisement