जिला स्थापना मुख्यालय क्षेत्रफल (वर्ग किमी) जनसंख्या (२०११)
अम्बाला 1 November 1966 अम्बाला 1574 1574 11,36,784
करनाल Tuesday, November 01, 1966 करनाल 2520 2520 15,06,323
कुरुक्षेत्र Tuesday, January 23, 1973 कुरुक्षेत्र 1530 1530 9, 64,231
कैथल  November 1, 1989 कैथल 2317 2317 1072726
गुड़गांव Tuesday, November 01, 1966 गुरुग्राम 1253 1253 15,14,085
जींद Tuesday, November 01, 1966 जींद 2702 2702 1332,042
झज्जर Tuesday, July 15, 1997 झज्जर 1834 1834 9, 56, 9 07
दादरी जिला Sunday, September 18, 2016 चरखी दादरी
पलवल Friday, August 15, 2008 पलवल 1359 1359 10,40,4 9 3
पंचकुला Tuesday, August 15, 1995 पंचकुला 898 898,58,8 9 0
पानीपत Wednesday, November 01, 1989 पानीपत 1268 1268 12,02,811
फतेहाबाद 15 July, 1997 फतेहाबाद 2538 2538 9, 41,522
फरीदाबाद Wednesday, August 15, 1979 फरीदाबाद 1792 1792 17, 98, 9 54
भिवानी Friday, December 22, 1972 भिवानी 4778 4778 16, 9, 10 9
महेंद्रगढ़  1 November 1966 नारनोल 1859 1859 9, 21,680
मेवात Monday, April 04, 2005 नूंह 1874 1874 10, 9, 406
यमुनानगर Wednesday, November 01, 1989 यमुनानगर 1768 1768 12,14,16
रेवाड़ी Wednesday, November 01, 1989 रेवाड़ी 1582 1582 8, 9, 6, 9 9
रोहतक Tuesday, November 01, 1966 रोहतक 1745 1745 10,58,683
सिरसा Tuesday, August 26, 1975 सिरसा २७७ 277 12, 9 5,114
सोनीपत Saturday, December 02, 1972 सोनीपत 2122 2122 14808080
हिसार Tuesday, November 01, 1966 हिसार 3983 3983 174242
Advertisement